yako

NICK: YAKO

ROL: FUSILERO

ARSENAL:

  • M4 CM 501

  • GLOCK 23